S účinností od ledna 2018 pověřilo staršovstvo sboru Reného Szlaura vedením stanice v Orlové. René střídá v této službě Václava Litvana, který předává veslo po více jak dvaceti letech. Do týmu vedení stanice jmenovalo staršovstvo vedle Reného ještě Jiřího Gavlase a Daniele Litvana, vikáře sboru.

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže 15-25 let

Sobota 17:00
Havířov/Orlová

 

Cross Band

Hudební aktivita mládeže

Úterý 18:30 - 19:30
Havířov

 

Klub Dorostu

Klub pro dorost 9-15 let

Pátek 17:00 - 19:00
Havířov/Orlová

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

Úterý 18:00 -19:00
Orlová