Církev šitá na míru Orlové

Hledáte-li polečenství křesťanů, kteří kromě komunitních bohoslužeb pořádají řadu aktivit pro děti a mládež, 
jme tu pro vás. Náš obývák je vám otevřen. Čtěte níže o konkrétních aktivitách, které nabízíme.

Orlovské "CÉBÉČKO"

Naší orlovskou základnou je modlitebna Církve bratrské
Lutyňská 350 , Orlová-Lutyně

K našemu společenství v Orlové se hlásí asi 30 lidí, čile spolupracujeme i s ostatními církvemi, zejména se sborem ČCE, se kterým pořádáme společné bohoslužby, a se sborem SCEAV, se kterým pořádáme mládežnický klub Ignite.

Patříme do Sboru Církve bratrské v Havířově

Co jsem zač aneb co vám nabízíme

Nedělní bohoslužby jsou příležitostí společného zpívání, naslouchání Božímu slovu a vzájemné podpoře při rozhovorech. První neděli v měsíci se od 10hod scházíme společně s orlovským sborem ČCE, ostatní neděle bývají i dost netradiční, ne vždy v modlitebně a ne vždy dopoledne. Prostě chaoz, který odpovídá naší chuti být spolu navzdory zvyklostem. Veškeré změny rád vysvětlí vedoucí stanice René Szlaur (602395195)

Dorostový oddíl "Orlíř" určený pro děti ve věku ZŠ se schází pravidelně každý pátek od 17hod v havířovském Cébéčku, Fryštátská 21. 

ClubCross - klub mládeže se schází každou sobotu od 17hod většinou v Havířově, občas v Orlové. Každou sobotu se děje něco jiného, ale málo kdy je tam nuda. 

Domácí skupinky jsou prostředím, ve kterém se jednou za měsíc schází cca 10 lidí a mají možnost si vyměňovat životní moudra a pomoci si navzájem, když se něco děle. Navíc je vždy prostor přemýšlet společně nad Biblí a Božími principy, které nám přispívají ke smysluplnému životu. 

Ignite - nízkoprahový misijní klub pro mládež pořádá pravidelná i nepravidelná setkání určená všem, kteří by se rádi něco dověděli o víře v Krista.